Králické betlémy - Josef Komárek

Archiv - III. (Josef Vondra - betlemář z Červeného Kostelce)

 • Josef Vondra - betlemář z Červeného Kostelce (text + obrázky)
 • O díle betlemáře Josefa Vondry (text + obrázky)
 • Základní typy Vondrových betlémů (obrázky)
 • Fotografie dokumentující technologii výroby (text + obrázky)
 • Poslední nedokončený betlém (obrázek)


 •       Betlémy Josefa Vondry jsou svým provedením jedinečné na české i světové úrovni. Zcela mimořádná je ale také anonymita jeho života i jeho celoživotního díla. Tímto článkem jsem se pokusil alespoň částečně splatit dluh vůči tomuto velkému člověku. Vzhledem k ojedinělosti tohoto tvůrce připravuji podrobnější publikaci. Prosím o zaslání jakýchkoliv dalších informací a Vašich názorů o Josefovi Vondrovi.  Poznámka: obrázky pochází převážně z pozůstalosti Josefa Vondry.


  Josef Vondra ( 21.3.1909 Jablonné nad Orlicí – 3.3.1991 Malá Čermná)
  betlemář z Červeného Kostelce

       Světlo světa spatřil Josef Vondra dne 21.3.1909 v Jablonném nad Orlicí. Jeho otec Josef Vondra byl dělník a nájemník v Jablonném nad Orlicí č.d. 44 a byl synem Františka Vondry, chalupníka ve Výprachticích č.d. 296 a Petronilly, dcery Jana Tobíška, chalupníka ve Výprachticích č.d. 253. Jeho matka Josefa byla dcerou Rudolfa Černohouse, nájemníka v Jamném nad Orlicí, č.d. 108 a Antonie, dcery Josefa Duška, chalupníka v Jamném nad Orlicí č.d. 158. Josef Vondra se vyučil holičem. Dne 24. července 1917 v Domovském listu obce Výprachtice je uveden jako holičský pomocník v Jablonném. Jeho manželka Marie Vondrová dcera Františka a Kateřiny Kuchařových se narodila 11. října 1906 v Červeném Kostelci.

       V Červeném Kostelci si zakoupili rohový dům č.p. 206 v ulici Osvoboditelů, který přestavěli. Své betlémy tvořil Josef Vondra ve dvou místnostech v přízemí s oknem do zahrádky.

       Dne 28.1.1937 se jim narodil syn Josef. Toto jejich jediné dítě bylo jejich největší radostí, ale i největší životní starostí a nakonec tragedií. Jeho trvalé problémy se zdravím skončily krátce před jeho připravovanou svatbou smrtí dne 20.2.1968. Tento datum život betlemáře Josefa Vondry zcela změnil. Jeho manželce se trvale poškodilo zdraví především po psychické stránce a Josef Vondra např. hledal únik od svého těžkého údělu v denních návštěvách synova hrobu. A asi není náhoda, že na fotografii z roku 1972 pozuje vedle svého největšího betlému, který se mi z jeho díla podařilo zdokumentovat. Práce mu asi dávala na chvíli zapomenout….. Dne 2.3.1990 umírá v broumovské nemocnici jeho manželka. V té době již Josef Vondra betlémy netvoří, svůj život dožívá v Domově důchodců v Hronově, část Malá Čermná. Zde ve svých 82 letech umírá na bronchopneumonii a dne 11.3.1991 je pohřben vedle svého syna a své manželky na hřbitově v Červeném Kostelci.

  AD 1) U Josefa Vondry doma.

  AD 2) Jedna z mála zachovaných původních barevných fotografií.

  AD 3) Poslední mně známá fotografie Josefa Vondry z pohřbu jeho manželky. Doslova „do roka a do dne“ umírá on.

  ( - Na začátek stránky -)

  O díle betlemáře Josefa Vondry


       Při svém pátrání jsem na větší zmínku o díle Josefa Vondry v literatuře nenarazil. Mimořádná úroveň jeho betlémů však musí mít své vysvětlení. Jednoznačně lze konstatovat jeho výtvarný talent a totéž lze vypozorovat v obrazu olejem malovaným jeho synem. Betlémy působí na diváka jako velice pracné, časově náročné na výrobu. To jeho pamětníci vysvětlují tak, že vysokou pracnost zvládal jeho typickými rychlými pohyby při výrobě betlémů či stříhání hostů. Jako každý talentovaný výtvarník musel projít s výrobou betlémů určitým vývojem. Domnívám se, že jeho velkým pastelovým betlémům předcházela výroba tmavých sestav a bohatosti jednotlivých stupňů předcházela malba pozadí s mnoha věžičkami a stavbami. Jeho betlémy ukazují na mimořádnou pečlivost až puntičkářství v dobrém slova smyslu. Jako šťastné se ukázalo jeho spojení s řezbářem Josefem Schwarzerem starším, pracujícím ve srovnatelné vysoké kvalitě. Sám vyráběl s největší pravděpodobností pouze stavby z kartonu a palmy. Ostatní (obrazové lišty, soustružené věže a zdobné věžičky včetně nosných sloupů chlévů) odebíral od výrobců v nejbližším okolí. Pouze pro králické figurky podnikal s kufrem cesty ke Schwarzerům nejprve vlakem, později pro nemoc syna na příděl opatřeným autem. Při studiu detailů jeho staveb lze konstatovat nesmírnou variabilitu jeho sestav i jednotlivých prvků s využíváním rozměrových modulů. K úplné dokonalosti vyřešil také část betlému se skalisky. Předem přesně vytvořenou scenerii ze dřeva a kartonu obkládal „ skalisky“ z borové kůry. Vše je pak barevně dokonale sladěno. Stromky vyráběl ze zelené školní houby napouštěním barvou. Pro jeho skříňové betlémy jsou charakteristická modravá oblaka v nichž jsou umístěny žárovky osvětlující celou betlémskou scénu. Perfektnost práce vidíme i u osvětlení betlémů. Vedle zmíněného umístění žárovek do oblak umísťoval osvětlení i do přední fronty betlému za z plechu vytvořená stínítka zdobená typickým mramorováním na světleokrovém podkladu. Samostatná žárovička je často umístěna na horním patru betlému v měsíci, který po rozsvícení vytváří zajímavou atmosféru pro celou sestavu. Osvětlení umožňuje často několik variant.

       Anonymitu jeho osoby i jeho díla vysvětluje jeho záměrné nevystupování na veřejnosti jako betlemáře především z důvodů tehdejší politické atmosféry a jeho díla jsou v naší republice dosti vzácná, neboť často dodával velké sestavy do kostelů na východním Slovensku. Dnes můžete vidět jeho betlém pocházející z jeho vrcholného období např. v Muzeu betlémů v podhradí Karlštejna u pana Trešla.

       Zde Josef Vondra pracoval jako holič a při volných chvílích odbíhal do vedlejší místnosti vyrábět svoje jedinečné betlémy. Jeho manželka, dámská kadeřnice, pracovala nedaleko. Při pohledu na Vondrovo pracoviště se nemohu zbavit dojmu, že množství a způsob rozestavění věžiček v betlémech vychází z rozmístění lahviček a nádobek v jeho dílně.

  AD 1) Toto je pravděpodobně jeden z prvních betlémů Josefa Vondry. Stavby až fantastických tvarů ukazují na hledání vlastního pojetí architektury betlémů.

  AD 2) Množství věžiček u svých prvních betlémů používal zpočátku na malovaném pozadí.

      V současné době, při velké dávce štěstí, můžeme vidět na výstavách tyto práce od Josefa Vondry s figurkami Josefa Schwarzera.

  ( - Na začátek stránky -)

  Základní typy Vondrových betlémů


  ( - Na začátek stránky -)

  Fotografie dokumentující technologii výroby


  Fotografie polotovarů k výrobě betlémů

       Na jednom z posledních betlémů Josefa Vondry je v detailech vidět vliv jeho stáří a oční choroby, kdy pracoval s pomocí lupy. Zajímavé je, že tento fakt spojený s hrubší řezbou Schwarzera syna celému betlému neuškodil, ale naopak vytvořil vyrovnanou kompozici.

  ( - Na začátek stránky -)

  Poslední nedokončený betlém

  ( - Na začátek stránky -)

   


  Webmaster: Vitkom 2006