Králické betlémy - Josef Komárek

Technologie - zásady řezby

 • Řezba králických figurek
 • Mistrovská řezba do smrkového dřeva
 • Ukázka odlehčovacích zářezů
 • Moderní technika umožnuje zdokumentovat vliv používání smrkového dřeva
 • Rozdílnost kvality řezby
 • Ukázka postupu řezby
 • Šablony
 •  


  Řezba králických figurek

       Králické figurky jsou charakteristické svojí subtilností. Zkušená řezbářova ruka již počítala s nanesením křídového podkladu a barevné vrstvy, která měla i optický vliv na proporcionálnost těla figurky. Na níže uvedeném obrázku uvádím, kam až si řezbář troufl jít. U současných betlemářů tuto tendenci k subtilnosti figurek nenacházíme. Důvodem mohou být barokní předlohy, požadavek zákazníka na „objemnou figuru za ty peníze“ či řezbářská nevyspělost tvůrce. Z řezbářského hlediska je řezba subtilních figurek nesporně náročnější úkol. (Teorii o menším počtu tlustých lidí před sto lety a vliv tohoto úkazu na tvar figurek ponecháván dalším badatelům k zamyšlení).

       Králičtí řezbáři mistrovsky ovládali řezbu do smrkového dřeva. Již při práci v lese poznali kvalitní druh dřeva, a ten si ještě upravovali před řezbou namočením až povařením. Svoji úlohu měl i specifický technologický postup spolupráce více řezbářů v rodině na jedné figurce. Začínající řezbář vytvořil polotovar figurky, a před zpracováním druhým spolupracovníkem byl tento polotovar namočen ve vodě. Tímto způsobem bylo vždy docíleno toho, že řezbář dostával vždy ke své práci polotovar rovnoměrně namočeného dřeva. Přídavky do vody na smáčení dřeva používali asi především na oddálení zahnívání této vody při přerušení práce. Jediný správný odborný výraz pro tento hnilobný proces je výraz: „příšerný smrad“ (podle mých zkušeností).

  ( - Na začátek stránky -)

  Mistrovská řezba do smrkového dřeva

       Králické figurky jsou řezány nožem a přesto nepůsobí těžkopádně a sněhulákovitě. Vedle řezby subtilních postaviček používali řezbáři geniálně odlehčovací řezy půlkulatým dlátem, vzácněji kombinaci střídání zářezů nožem s řezem půlkulatého dláta. Některé králické figurky tyto odlehčovací zářezy nemají a je to znát. Tyto zářezy jsou často používány šablonovitě na různé druhy figur a přitom to divákovi vůbec nevadí – jeho pozornost je věnována barevnému provedení a dnešního diváka zaujme i charakteristická „strnulost“ králických figurek, která je docílena celkovým způsobem řezby spojeným s dolepováním ručiček, klobouků, nůší, dárků atd. Podle mých zkušeností je tato charakteristická strnulost výsledkem zpracování smrkového dřeva, které vede řezbářský nůž po létech a tedy jinak, než v lípě či olši. Zásadní vliv na tvar figurky má samozřejmě tvar řezbářského nože králických řezbářů – šikmo broušený nůž. Provedete-li si tímto nožem „rekonstrukci“ finálních řezů na figurce zjistíte, že tímto nožem opravdu řezali i detaily.

  ( - Na začátek stránky -)

  Ukázka odlehčovacích zářezů

  ( - Na začátek stránky -)

  Moderní technika umožnuje zdokumentovat vliv používání smrkového dřeva
  na finální tvar králické figurky

  ( - Na začátek stránky -)

  Rozdílnost kvality řezby

       Králické figurky jsou tak charakteristické svým pojetím, že na první pohled nevnímáme rozdílnost kvality jejich řezby a odlišnosti jejich provedení. Některé figurky vypovídají o tvůrčím utrpení začínajícího řezbáře při jejich výrobě či o upřednostnění rychlosti práce na úkor ostatního. Pozornější divák také zjistí, že určitá šablonovitost králických figurek nebránila tvůrcům variantnímu provedení jednoho typu figurky. (Pěkně a lépe o tom píše p. Mácha včetně vzájemného ovlivňování se vybraných řezbářských oblastí).

  ( - Na začátek stránky -)

  Ukázka postupu řezby

  ( - Na začátek stránky -)

  Šablony

  ( - Na začátek stránky -)

   


  Webmaster: Vitkom 2006